Политика за поверителност - GDPR

Защитата на личната сфера по време на обработката на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни е основна грижа за SC BAM CONSTRUCTII SPECIALE SRL (наричано по-долу „www.bam.com.ro“, „Ние“ , „SC BAM CONSTRUCTII SPECIALE SRL“ или други производни чрез конюгиране), които вземаме предвид при извършването на дейността.

Защитата на данните и информационната сигурност са неразделна част от нашата корпоративна политика. За тази цел ние се грижим да обработваме вашите лични данни в съответствие с принципите, установени в действащото законодателство за защита на данните в Румъния, включително Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободно движение на тези данни („GDPR“). В съответствие с разпоредбите на GDPR – в сила от 25 май 2018 г., личните данни представляват всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице; в този смисъл идентифицируемо лице е това лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, особено чрез позоваване на идентификационен номер или на един или повече фактори, специфични за неговата физическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност. Тази политика за поверителност се отнася до личните данни на нашите клиенти, бизнес партньори, други хора, които се свързват с нас и които ни посещават, и техните представители, потенциални служители и се прилага за всички данни, събрани чрез нашия уебсайт, www.bam .com.ro, както и всички други лични данни, които събираме чрез електронна поща или чрез други офлайн контакти.

Тази политика за поверителност представя:

 • целта, за която събираме и използваме вашите лични данни;
 • основата за обработка за такива цели;
 • категориите лични данни, които събираме от вас и обработваме;
 • продължителността на обработка на тези данни;
 • Вашите права като субект на данни и начина, по който можете да упражнявате тези права;
 • на кого можем да разкрием вашите лични данни.

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

В контекста на вашето взаимодействие с www.bam.com.ro, вие, като физическо лице, може да бъдете обект на обработка на данни. По този начин ние използваме вашите лични данни в следните случаи:

1. Ако сте съществуващ или потенциален клиент на www.bam.com.ro:

1.1. Предоставяне на исканите от нас услуги и/или продукти. Ние използваме съответните ви лични данни, за да подготвим и предоставим услугите и/или продуктите, които поръчвате от нас. Например, когато изготвяме фактурата за подписване с вашата компания, може да разчитаме на вашите лични данни, свързани с нашите бизнес отношения.

1.2. Комуникация с вас Ние използваме вашите данни за контакт, за да комуникираме с вас относно вашите поръчки и всякакви други свързани с бизнеса въпроси.

1.3 Обработката на данни като задължение, наложено от закона. Възможно е да обработваме някои от вашите данни в контекста на предоставяне на заявените стоки/продукти или услуги, въз основа на правни задължения. В този случай основанието за обработка на данните е законовото задължение.

1.4 Trimitere de buletine informative (newsletters). Putem, de asemenea, sa folosim datele dvs. de contact pentru a va furniza in format electronic ofertele noastre speciale / alte informatii referitoare la afacerea noastra, dar numai daca v-ati abonat si, prin urmare, v-ati dat acordul expres pentru o astfel de prelucrare adatelor personale. Puteti oricand sa va retrageti acordul exprimandu-va optiunea de a nu primi buletinele informative in viitor facand clic pe „Dezabonati” atunci cand primiti e-mailul respectiv sau trimitand e-mail la adresa: contact [at] bam [punct] com.ro. Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, nr. telefon si fax, precum si alte date personale pe care ni le furnizati direct.

2. Ако сте посетител в нашата централа: използваме вашите лични данни, за да гарантираме сигурността на нашите помещения, активи и персонал. В този случай обработката на данни се извършва в легитимния интерес на www.bam.com.ro, а именно защитата на тези пространства, стоки и съществуващ персонал. Категориите данни, обработвани в този контекст, са вашето име, както и други лични данни, които ни предоставяте директно.

3. Ако сте потребител на нашите уебсайтове: Ние използваме вашите лични данни, които събираме от вас, когато посещавате нашия уебсайт, за да наблюдаваме трафика и да подобряваме съдържанието на сайта. Ние основаваме тази дейност по обработка на данни на нашия законен интерес да гарантираме правилното функциониране на нашите уебсайтове, както и тяхното подобряване. Категориите данни, обработвани в този контекст, са часът и датата на достъп до уебсайтовете и IP адресът, от който е осъществен достъп до нашия уебсайт.

Ние събираме вашите данни, когато:

 • влизате в нашия уебсайт
 • всеки път, когато попълвате нашата форма за контакт или други свързани форми
 • избирате да се абонирате за бюлетина или други маркетингови материали от нас,
 • се регистрирате за участие в организирано от нас събитие
 • се свързвате с нас чрез различни канали, които ви предлагаме

Събираме и нелични данни – Политика за бисквитки

Ние събираме данни под една или друга форма, които не позволяват пряка връзка с дадено лице. Например, ние често събираме вашите дейности на нашия уебсайт. Този тип данни са анонимни, преди да бъдат съхранени на нашите сървъри и се използват само, за да ни помогнат да подобрим опита на нашите клиенти и да разберем кои части от нашия уебсайт представляват интерес. Намерете повече информация за този аспект на страницата Политика за бисквитки.

Ние използваме Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google. По този начин Google Analytics използва бисквитки или различни IP адреси, за да анализира как потребителите използват уебсайта и да наблюдава нашите услуги и продукти. Информацията, генерирана от IP адреса или бисквитката, ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри. Google ще използва цялата тази информация от наше име, за да оцени използването на нашия уебсайт. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки във вашия браузър и след това може да не можете да използвате всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Намерете повече информация за този аспект на страницата Политика за бисквитки.

За всички категории лица по-горе можем да обработваме вашите данни в контекста на структурни промени или подобни операции/транзакции, включващи свързани юридически лица. В този случай основанието за обработка може да бъде представено от правното задължение, от изпълнението на договора, сключен от www.bam.com.ro в контекста на такава сделка (ако сте страна по такъв договор) или от легитимния интерес на www.bam.com.ro bam.com.ro да извърши всяка сделка по най-ефективния начин (в останалите случаи).

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато данните се изискват директно от вас, www.bam.com.ro ще поиска от вас да предоставите всички категории лични данни, които изискваме за целите, посочени по-горе, в противен случай няма да можем да извършваме нашата дейност (включително, наред с други, за да ви предоставим нашите услуги/продукти). Ако предоставяте на www.bam.com.ro личните данни на други физически лица, моля, информирайте ги преди това разкриване за начина, по който www.bam.com.ro възнамерява да обработва техните лични данни, както е описано в тази Политика за поверителност .

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ca regula, nu vom dezvalui datele dvs. personale unor terte parti. Cu toate acestea, pot exista unele cazuri in care este in interesul si necesar dvs., sa dezvaluim datele personale relevante autoritatilor competente, in contextul furnizarii produselor /serviciilor pe care le-ati comandat de la noi.

DURATA DE PROCESARE

Ние възнамеряваме да съхраняваме вашите лични данни за срока на договора, подписан между страните, както и след това, в съответствие с нашите вътрешни политики и нашите законови задължения. Ако данните не се събират в контекста на подписан договор, тези данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта на очакваното събиране на данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на данни GDPR ви предлага редица права, включително:

право на достъп – имате право да получите потвърждение, че Вашите лични данни се обработват от нас и, в случай на утвърдителен отговор, съответните подробности за тези дейности по обработване;

 • право на коригиране – имате право да коригирате личните си данни, ако са неверни;
 • право на изтриване на данни – имате право да поискате изтриване на вашите лични данни в определени случаи (например, ако данните вече не са необходими във връзка с целта, за която са били събрани);
 • право на ограничаване – имате право да получите ограничаване на обработването на Вашите лични данни в определени случаи (например, когато оспорвате точността на Вашите лични данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната коректност);
 • право на възражение – имате право да се противопоставите на по-нататъшното обработване на Вашите лични данни при условията и ограниченията, установени от закона;
 • право на пренос на данни – имате право да получите свързаните с Вас лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и цифрово четим формат или да предадете тези данни на друг администратор на данни. |

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме вашите данни, като използваме технически мерки, за да сведем до минимум рисковете от неправилна употреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, загуба, кражба и загуба на достъп. Сред мерките, които използваме, са криптиране на данни, защитни стени и контрол за оторизация на достъпа до данни. Ние се отнасяме сериозно към сигурността на данните на нашите клиенти и затова непрекъснато проверяваме и актуализираме използваните механизми, за да ви предложим ефективна защита срещу злоупотреби.

Сървърът, чрез който събираме вашата информация, е кодиран с помощта на модула за криптиране на вашия браузър чрез SSL сертификата за сигурност.

Въпреки че защитаваме вашите данни, важно е и вие да го правите. Не трябва да разкривате личната си информация на никого.

Daca consideri ca securitatea datelor tale personale a fost compromisa sau daca doresti mai multe informatii in legatura cu masurile pe care le-am luat pentru a-ti proteja datele, te rugam sa ne contactezi la contact[at] bam [punct] com.ro.

Ne angajam sa va asiguram posibilitatea de exercitare a acestor drepturi. Puteti sa va exercitati drepturile sus-mentionate si sa aflati mai multe despre aceste drepturi adresandu-va Noua: prin cerere scrisa adresata catre: Bucuresti, Str. Valea Ialomitei nr. 2A, Sector 6, 061965 sau prin e-mail la adresa: contact [at] bam [punct ] com.ro. De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de protectie a datelor. Vom trata intotdeauna cererile dvs. cu cel mai inalt grad de atentie si vom aborda orice solicitari aveti in cel mai scurt timp posibil.

ВЕРСИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност влиза в сила на 25 май 2018 г. Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, доколкото това е необходимо в резултат на техническо развитие. В тези случаи ние също ще адаптираме съответно нашата политика за поверителност. Затова, моля, запазете текущата версия на нашата политика за поверителност.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ?

SC BAM CONSTRUCTII SPECIALE SRL, CUI: RO 43440161, дружество с ограничена отговорност, със седалище в Румъния, Букурещ, ул. Valea Ialomita no. 2A, сектор 6, 061965, е оператор на лични данни, съгласно законодателството за защита на личните данни, включително GDPR, по отношение на личните данни на Потребителите, събирани и обработвани чрез уебсайта и/или в контекста на предлаганите услуги чрез или във връзка със сайта.

С приемането на това споразумение вашите лични данни ще бъдат обработени от SC BAM CONSTRUCTII SPECIALE SRL в съответствие с тази политика за поверителност и политиката относно обработката на лични данни.

За обработка на лични данни можете да се свържете с нас, като използвате следните данни за контакт:

Длъжностно лице по защита на данните:

SC BAM CONSTRUCTII SPECIALE SRL
RO 43440161; J40/ 17140 / 2020
Adresa: Bucuresti, Str. Valea Ialomitei nr. 2A, Sector 6, 061965
Telefon: +40728.765.125
Email: contact [at] bam [punct] com.ro, pcristea.bogdan@gmail.com